Menu

Red Block Attack

Fullscreen
Light Switch
0%
Game loaded, click here to play the game!

Game Details

Red Block Attack

Red Block Attack

เฉพาะเมาส์ต้องการภารกิจของคุณคือง่าย: ทำลายเป็นบล็อกสีแดงมากที่คุณสามารถก่อนเวลาหมดIntructions พื้นฐาน: ทำคอมโบให้เวลาพิเศษ ไม่ชนกับบล็อกสีฟ้า พวกเขาเป็นคนดี ระวัง missles คุณสามารถกำลังดูคะแนนของคุณดีที่สุดเมื่อจบเกม

In Games we Trust !

Video of the day

The best new Android apps and games from October 2014