Menu

Monster Trucker 3D

Fullscreen
Light Switch
0%
Game loaded, click here to play the game!

Game Details

Monster Trucker 3D

Monster Trucker 3D

ไม่มีอะไรทำให้ในการแสดงเช่นการหนีรถบรรทุกมอนสเตอร์ที่ฉีกขาดขึ้นภูมิประเทศ โจมตีฝ่ายตรงข้ามของคุณส่งที่คุณแข่งต่อบรรทัดจบ แบนรถยนต์ บินผ่านบ้าทางลาด และการนำทางแทร็กหยาบ มันเป็นทุกคนสำหรับตัวเอง เพื่อให้ ดูหลังคุณมีโอกาสออกมาอยู่ด้านบน

In Games we Trust !

Video of the day

The best new Android apps and games from October 2014