Menu

City Rain

Fullscreen
Light Switch
0%
Game loaded, click here to play the game!

Game Details

City Rain

City Rain

วางแผนเมืองฝนเมืองของตัวเองมาก สร้างอาคารใหม่ และให้ประชาชนของคุณมีความสุขในการจำลองนี้สนุกเกม

  • เล่นเกมอย่างรวดเร็ว
  • การกระทำรุนแรง
  • วางแผนเมืองของคุณเอง
In Games we Trust !

Video of the day

The best new Android apps and games from October 2014