Menu

Cirplosion

Fullscreen
Light Switch
0%
Game loaded, click here to play the game!

Game Details

Cirplosion

Cirplosion

พูดคุยเกี่ยวกับการอุบาทว์ ใช้วงกลมเพื่อทำลาย orbs ย้ายใน Cirplosion เกมอาเขตออนไลน์ท้าทาย ค้างปุ่มเมาส์เพื่อขยายวงกลม ปล่อยปุ่มเมาส์ก่อนวงกลมสัมผัสลูกโลกเคลื่อนไหวหรือขอบ แล้ว วางวงกลมการ orbs คลิ กอีกครั้ง Kaboom มี 12 ยุ่งยากท้าทายเพื่อปลดล็อค และแม้กระทั่งระดับเพิ่มเติมในการสำรวจ Cirplosion จะทำการกระจายของคุณใหญ่

  • เกมอาเขตที่วุ่นวาย
  • 12 ความท้าทายเพื่อปลดล็อค
  • คุณสามารถทำลาย orbs ทั้งหมด
In Games we Trust !

Video of the day

The best new Android apps and games from October 2014