Menu

Bush Whacker 2

Fullscreen
Light Switch
0%
Game loaded, click here to play the game!

Game Details

Bush Whacker 2

Bush Whacker 2

สำรวจดินแดนมหัศจรรย์ของ Whacker บุชซึ่งสิ่งที่ใจปรารถนาได้ ด้วยดาบกับพุ่มไม้ใกล้เคียง ปริศนาทั้งหมด ค้นหาสมบัติแห่ง และช่วยให้คนแก้เควสไร้สาระของพวกเขา กำหนดตัวอักษรในหมวกโง่ capes ถุงมือ และแว่นตานับไม่ถ้วน
เล่นเกมฟรี หรือเพิ่มประสบการณ์ของคุณ โดยการซื้อเพิ่มเติมเกม สินค้าเสมือน powerups หรืออื่น ๆ สนุกพิเศษภายในเกม

  • ตีพุ่มไม้ และลุ้นรับรางวัล
  • แก้ปริศนาและเควสสมบูรณ์
  • สำรวจโลกกว้างของ Whacker บุช

ซื้อเกม

In Games we Trust !

Video of the day

The best new Android apps and games from October 2014