Menu

Bug Box

Fullscreen
Light Switch
0%
Game loaded, click here to play the game!

Game Details

Bug Box

Bug Box

ช่วยบ้านรับผีเสื้อด้วยเกมปริศนาอื่น ๆ โรคจิตออกไป ในนี้สนุก และน่าตื่นเต้น ใช้น้อยย้าย และหาทางออกจากเขาวงกตยุ่งยาก หลบหนีจากป่า และค้นหาอิสรภาพอร่อยไปทุก

  • ปริศนาหากิน
  • ดูแลรักษา critters น่ารัก
  • ช่วยผีเสื้อ
In Games we Trust !

Video of the day

The best new Android apps and games from October 2014