Menu

Bloodline of the Fallen: Anna’s Sacrifice

Fullscreen
Light Switch
0%
Game loaded, click here to play the game!

Game Details

Bloodline of the Fallen: Anna’s Sacrifice

Bloodline of the Fallen: Anna's Sacrifice

ช่วยแอนนาเผชิญชะตากรรมของเธอ หลังจากที่พ่อของเธอถูกฆาตกรรม อนาคตของแอนนาได้นิ่งดูดายเธอใน Bloodline Fallen: แอนนาเสียสละ ค้นพบความลับที่น่ากลัวที่ทิ้ง โดยพ่อของแอนนา และค้นพบว่า ความลึกของจิตใจมนุษย์สามารถซ่อนความลับบางอย่างเข้ม กระโดดเล่นเกมซ่อนวัตถุสถาน และเรื่องราวลึกลับนี้อยู่รอด

  • Perplexing ปริศนา
  • เรื่องราวเหลือเชื่อ
  • ช่วยเติมเต็มชะตากรรมของเธอแอนนา

ซื้อเกม

In Games we Trust !

Video of the day

The best new Android apps and games from October 2014