Menu

Bato: Treasures of Tibet

Fullscreen
Light Switch
0%
Game loaded, click here to play the game!

Game Details

Bato: Treasures of Tibet

Bato: Treasures of Tibet

ช่วยต้นหนุ่มของการล่าทิเบตเกมโบราณสำหรับสมบัติตื่นตาตื่นใจใน Bato: สมบัติของทิเบต ค้นหา และทำให้หินมีสีเดียวกันเกิดชนเพื่อล้างกระดานทั้งเกม และต่อการเดินทางน่ากลัว พบอักขระที่อยากรู้อยากเห็น ตามที่คุณเข้าร่วมในการผจญภัยที่น่ากลัวเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 3 ตรง หลักของ ups พลังงานมากทำให้สิ้นสุดการเดินทางของคุณ และสะสมสมบัติ

  • คนเล่นเกม
  • Ups พลังงานน่ากลัว
  • ค้นหาสมบัติซ่อนอยู่

ซื้อเกม

In Games we Trust !

Video of the day

The best new Android apps and games from October 2014