Menu

Ageless War

Fullscreen
Light Switch
0%
Game loaded, click here to play the game!

Game Details

Ageless War

Ageless War

เปิดศึกกับกองทัพทั้งหมดเวลา เลือกกองทัพยุคที่ชื่นชอบของคุณ ไม่ว่าจะเป็นยุคกลาง ปัจจุบันหรืออนาคต สร้างเมืองของคุณวางอาคารเพื่อผลิตทหาร อัพเกรดอาวุธและอุปกรณ์ของพวกเขา และลบล้างศัตรูในกลยุทธ์เลื่อนด้านนี้ต้องมา เราไม่ได้พูดคุณยังไปใช้นินจา

In Games we Trust !

Video of the day

The best new Android apps and games from October 2014